Leasing Expert Sp. z o.o.

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Pozdrawiamy serdecznie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dane firmowe:

Leasing Expert Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Okulickiego 56 C, 37-450 Stalowa Wola

tel: +48 785 099 000,

mail: biuro@leasingexpert.eu

NIP: 8652397329

Kontakt:

Lokalizacja

Fundusze Europejskie

Leasing Expert Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie wdrożenia innowacji” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0089/18.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Celem projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorstwa w procesie wdrożenia innowacji produktowej o charakterze technologicznym – nowej generacji systemu do zarządzania procesem sprzedaży biletów transportu publicznego oraz innych usług komunikacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych nośników biletów oraz kanałów sprzedaży.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 1 innowacji technologicznej: systemu do zarządzania procesem sprzedaży biletów transportu publicznego oraz innych usług komunikacyjnych, a docelowo wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przedmiotem wdrożenia w ramach projektu będzie inteligentna platforma dedykowana do obsługi transportu publicznego oraz innych usług komunikacyjnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
W ramach projektu zostaną poniesione koszty w wysokości:

Ogółem: 1 736 075 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 981 750,00 zł